GGRNA ver.2 Help | Advanced search | Japanese    Previous release (v1)

2021-01-17 00:06:18, GGRNA : RefSeq release 203 (Nov, 2020)

Summary:

Results:

Matches are highlighted with green background. Overlapping matches are dark colored.

Homo sapiens transmembrane 7 superfamily member 3 (TM7SF3), mRNA. (4315 bp)
aaatacttgagaaattaccttttggtttacaaatctatgatcaacttattccattaaatagatacattaaaaaaattaaaaactgattcttctgcagagcactggtgtttctttttataaccccttgaaacaagtctctcacctgagcctgtctaaactttcggagggagtttattattgagtctttatctgtgacagtatttggagatttagggatttgatacttaggcctttgaattttagaatacaaaaagagaagcaagccagacatggtggctcacacctgtaatcccaatactgggaagccaaggtgggagtatcgcttgagcccaggagtttgagaccgacatgggcaacatgacaagaccccatctctacaaaaaaattaaaaaattagccaggcatggtggcacatgcctactcccagctcccaaggagactgagatgggaggatccctggagccctgaagattgaggctacagtgagccttgattgtgtcactgcactccagcttgggtgacagagaccctgtctcgagaaattaaaaaaaaaaaaaacttattttcttactaaaagcagtctgattacttagttgcatg...
position 2278 2285 2302 2307 2318 2337 2354 2372 2411 2584 2619
NM_016551.3 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens transmembrane 7 superfamily member 3 (TM7SF3), transcript variant X5, mRNA. (8910 bp)
aaatacttgagaaattaccttttggtttacaaatctatgatcaacttattccattaaatagatacattaaaaaaattaaaaactgattcttctgcagagcactggtgtttctttttataaccccttgaaacaagtctctcacctgagcctgtctaaactttcggagggagtttattattgagtctttatctgtgacagtatttggagatttagggatttgatacttaggcctttgaattttagaatacaaaaagagaagcaagccagacatggtggctcacacctgtaatcccaatactgggaagccaaggtgggagtatcgcttgagcccaggagtttgagaccgacatgggcaacatgacaagaccccatctctacaaaaaaattaaaaaattagccaggcatggtggcacatgcctactcccagctcccaaggagactgagatgggaggatccctggagccctgaagattgaggctacagtgagccttgattgtgtcactgcactccagcttgggtgacagagaccctgtctcgagaaattaaaaaaaaaaaaaacttattttcttactaaaagcagtctgattacttagttgcatg...
position 1820 1827 1844 1849 1860 1879 1896 1914 1953 2126 2161
XM_017019465.2 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens transmembrane 7 superfamily member 3 (TM7SF3), transcript variant X3, mRNA. (9063 bp)
aaatacttgagaaattaccttttggtttacaaatctatgatcaacttattccattaaatagatacattaaaaaaattaaaaactgattcttctgcagagcactggtgtttctttttataaccccttgaaacaagtctctcacctgagcctgtctaaactttcggagggagtttattattgagtctttatctgtgacagtatttggagatttagggatttgatacttaggcctttgaattttagaatacaaaaagagaagcaagccagacatggtggctcacacctgtaatcccaatactgggaagccaaggtgggagtatcgcttgagcccaggagtttgagaccgacatgggcaacatgacaagaccccatctctacaaaaaaattaaaaaattagccaggcatggtggcacatgcctactcccagctcccaaggagactgagatgggaggatccctggagccctgaagattgaggctacagtgagccttgattgtgtcactgcactccagcttgggtgacagagaccctgtctcgagaaattaaaaaaaaaaaaaacttattttcttactaaaagcagtctgattacttagttgcatg...
position 1973 1980 1997 2002 2013 2032 2049 2067 2106 2279 2314
XM_017019464.2 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens transmembrane 7 superfamily member 3 (TM7SF3), transcript variant X7, mRNA. (9077 bp)
aaatacttgagaaattaccttttggtttacaaatctatgatcaacttattccattaaatagatacattaaaaaaattaaaaactgattcttctgcagagcactggtgtttctttttataaccccttgaaacaagtctctcacctgagcctgtctaaactttcggagggagtttattattgagtctttatctgtgacagtatttggagatttagggatttgatacttaggcctttgaattttagaatacaaaaagagaagcaagccagacatggtggctcacacctgtaatcccaatactgggaagccaaggtgggagtatcgcttgagcccaggagtttgagaccgacatgggcaacatgacaagaccccatctctacaaaaaaattaaaaaattagccaggcatggtggcacatgcctactcccagctcccaaggagactgagatgggaggatccctggagccctgaagattgaggctacagtgagccttgattgtgtcactgcactccagcttgggtgacagagaccctgtctcgagaaattaaaaaaaaaaaaaacttattttcttactaaaagcagtctgattacttagttgcatg...
position 1987 1994 2011 2016 2027 2046 2063 2081 2120 2293 2328
XM_017019466.2 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens transmembrane 7 superfamily member 3 (TM7SF3), transcript variant X8, misc_RNA. (9127 bp)
aaatacttgagaaattaccttttggtttacaaatctatgatcaacttattccattaaatagatacattaaaaaaattaaaaactgattcttctgcagagcactggtgtttctttttataaccccttgaaacaagtctctcacctgagcctgtctaaactttcggagggagtttattattgagtctttatctgtgacagtatttggagatttagggatttgatacttaggcctttgaattttagaatacaaaaagagaagcaagccagacatggtggctcacacctgtaatcccaatactgggaagccaaggtgggagtatcgcttgagcccaggagtttgagaccgacatgggcaacatgacaagaccccatctctacaaaaaaattaaaaaattagccaggcatggtggcacatgcctactcccagctcccaaggagactgagatgggaggatccctggagccctgaagattgaggctacagtgagccttgattgtgtcactgcactccagcttgggtgacagagaccctgtctcgagaaattaaaaaaaaaaaaaacttattttcttactaaaagcagtctgattacttagttgcatg...
position 2037 2044 2061 2066 2077 2096 2113 2131 2170 2343 2378
XR_242895.4 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens transmembrane 7 superfamily member 3 (TM7SF3), transcript variant X10, misc_RNA. (9151 bp)
aaatacttgagaaattaccttttggtttacaaatctatgatcaacttattccattaaatagatacattaaaaaaattaaaaactgattcttctgcagagcactggtgtttctttttataaccccttgaaacaagtctctcacctgagcctgtctaaactttcggagggagtttattattgagtctttatctgtgacagtatttggagatttagggatttgatacttaggcctttgaattttagaatacaaaaagagaagcaagccagacatggtggctcacacctgtaatcccaatactgggaagccaaggtgggagtatcgcttgagcccaggagtttgagaccgacatgggcaacatgacaagaccccatctctacaaaaaaattaaaaaattagccaggcatggtggcacatgcctactcccagctcccaaggagactgagatgggaggatccctggagccctgaagattgaggctacagtgagccttgattgtgtcactgcactccagcttgggtgacagagaccctgtctcgagaaattaaaaaaaaaaaaaacttattttcttactaaaagcagtctgattacttagttgcatg...
position 2061 2068 2085 2090 2101 2120 2137 2155 2194 2367 2402
XR_001748762.2 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens transmembrane 7 superfamily member 3 (TM7SF3), transcript variant X11, misc_RNA. (9206 bp)
aaatacttgagaaattaccttttggtttacaaatctatgatcaacttattccattaaatagatacattaaaaaaattaaaaactgattcttctgcagagcactggtgtttctttttataaccccttgaaacaagtctctcacctgagcctgtctaaactttcggagggagtttattattgagtctttatctgtgacagtatttggagatttagggatttgatacttaggcctttgaattttagaatacaaaaagagaagcaagccagacatggtggctcacacctgtaatcccaatactgggaagccaaggtgggagtatcgcttgagcccaggagtttgagaccgacatgggcaacatgacaagaccccatctctacaaaaaaattaaaaaattagccaggcatggtggcacatgcctactcccagctcccaaggagactgagatgggaggatccctggagccctgaagattgaggctacagtgagccttgattgtgtcactgcactccagcttgggtgacagagaccctgtctcgagaaattaaaaaaaaaaaaaacttattttcttactaaaagcagtctgattacttagttgcatg...
position 2116 2123 2140 2145 2156 2175 2192 2210 2249 2422 2457
XR_001748763.2 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens transmembrane 7 superfamily member 3 (TM7SF3), transcript variant X2, mRNA. (9225 bp)
aaatacttgagaaattaccttttggtttacaaatctatgatcaacttattccattaaatagatacattaaaaaaattaaaaactgattcttctgcagagcactggtgtttctttttataaccccttgaaacaagtctctcacctgagcctgtctaaactttcggagggagtttattattgagtctttatctgtgacagtatttggagatttagggatttgatacttaggcctttgaattttagaatacaaaaagagaagcaagccagacatggtggctcacacctgtaatcccaatactgggaagccaaggtgggagtatcgcttgagcccaggagtttgagaccgacatgggcaacatgacaagaccccatctctacaaaaaaattaaaaaattagccaggcatggtggcacatgcctactcccagctcccaaggagactgagatgggaggatccctggagccctgaagattgaggctacagtgagccttgattgtgtcactgcactccagcttgggtgacagagaccctgtctcgagaaattaaaaaaaaaaaaaacttattttcttactaaaagcagtctgattacttagttgcatg...
position 2135 2142 2159 2164 2175 2194 2211 2229 2268 2441 2476
XM_005253391.4 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens transmembrane 7 superfamily member 3 (TM7SF3), transcript variant X14, misc_RNA. (9233 bp)
aaatacttgagaaattaccttttggtttacaaatctatgatcaacttattccattaaatagatacattaaaaaaattaaaaactgattcttctgcagagcactggtgtttctttttataaccccttgaaacaagtctctcacctgagcctgtctaaactttcggagggagtttattattgagtctttatctgtgacagtatttggagatttagggatttgatacttaggcctttgaattttagaatacaaaaagagaagcaagccagacatggtggctcacacctgtaatcccaatactgggaagccaaggtgggagtatcgcttgagcccaggagtttgagaccgacatgggcaacatgacaagaccccatctctacaaaaaaattaaaaaattagccaggcatggtggcacatgcctactcccagctcccaaggagactgagatgggaggatccctggagccctgaagattgaggctacagtgagccttgattgtgtcactgcactccagcttgggtgacagagaccctgtctcgagaaattaaaaaaaaaaaaaacttattttcttactaaaagcagtctgattacttagttgcatg...
position 2141 2148 2165 2170 2181 2200 2217 2235 2274 2447 2482
XR_002957337.1 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens transmembrane 7 superfamily member 3 (TM7SF3), transcript variant X4, mRNA. (9253 bp)
aaatacttgagaaattaccttttggtttacaaatctatgatcaacttattccattaaatagatacattaaaaaaattaaaaactgattcttctgcagagcactggtgtttctttttataaccccttgaaacaagtctctcacctgagcctgtctaaactttcggagggagtttattattgagtctttatctgtgacagtatttggagatttagggatttgatacttaggcctttgaattttagaatacaaaaagagaagcaagccagacatggtggctcacacctgtaatcccaatactgggaagccaaggtgggagtatcgcttgagcccaggagtttgagaccgacatgggcaacatgacaagaccccatctctacaaaaaaattaaaaaattagccaggcatggtggcacatgcctactcccagctcccaaggagactgagatgggaggatccctggagccctgaagattgaggctacagtgagccttgattgtgtcactgcactccagcttgggtgacagagaccctgtctcgagaaattaaaaaaaaaaaaaacttattttcttactaaaagcagtctgattacttagttgcatg...
position 2163 2170 2187 2192 2203 2222 2239 2257 2296 2469 2504
XM_011520690.3 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens transmembrane 7 superfamily member 3 (TM7SF3), transcript variant X6, misc_RNA. (9280 bp)
aaatacttgagaaattaccttttggtttacaaatctatgatcaacttattccattaaatagatacattaaaaaaattaaaaactgattcttctgcagagcactggtgtttctttttataaccccttgaaacaagtctctcacctgagcctgtctaaactttcggagggagtttattattgagtctttatctgtgacagtatttggagatttagggatttgatacttaggcctttgaattttagaatacaaaaagagaagcaagccagacatggtggctcacacctgtaatcccaatactgggaagccaaggtgggagtatcgcttgagcccaggagtttgagaccgacatgggcaacatgacaagaccccatctctacaaaaaaattaaaaaattagccaggcatggtggcacatgcctactcccagctcccaaggagactgagatgggaggatccctggagccctgaagattgaggctacagtgagccttgattgtgtcactgcactccagcttgggtgacagagaccctgtctcgagaaattaaaaaaaaaaaaaacttattttcttactaaaagcagtctgattacttagttgcatg...
position 2190 2197 2214 2219 2230 2249 2266 2284 2323 2496 2531
XR_931304.3 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens transmembrane 7 superfamily member 3 (TM7SF3), transcript variant X9, misc_RNA. (9304 bp)
aaatacttgagaaattaccttttggtttacaaatctatgatcaacttattccattaaatagatacattaaaaaaattaaaaactgattcttctgcagagcactggtgtttctttttataaccccttgaaacaagtctctcacctgagcctgtctaaactttcggagggagtttattattgagtctttatctgtgacagtatttggagatttagggatttgatacttaggcctttgaattttagaatacaaaaagagaagcaagccagacatggtggctcacacctgtaatcccaatactgggaagccaaggtgggagtatcgcttgagcccaggagtttgagaccgacatgggcaacatgacaagaccccatctctacaaaaaaattaaaaaattagccaggcatggtggcacatgcctactcccagctcccaaggagactgagatgggaggatccctggagccctgaagattgaggctacagtgagccttgattgtgtcactgcactccagcttgggtgacagagaccctgtctcgagaaattaaaaaaaaaaaaaacttattttcttactaaaagcagtctgattacttagttgcatg...
position 2214 2221 2238 2243 2254 2273 2290 2308 2347 2520 2555
XR_931305.3 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens transmembrane 7 superfamily member 3 (TM7SF3), transcript variant X13, misc_RNA. (9484 bp)
aaatacttgagaaattaccttttggtttacaaatctatgatcaacttattccattaaatagatacattaaaaaaattaaaaactgattcttctgcagagcactggtgtttctttttataaccccttgaaacaagtctctcacctgagcctgtctaaactttcggagggagtttattattgagtctttatctgtgacagtatttggagatttagggatttgatacttaggcctttgaattttagaatacaaaaagagaagcaagccagacatggtggctcacacctgtaatcccaatactgggaagccaaggtgggagtatcgcttgagcccaggagtttgagaccgacatgggcaacatgacaagaccccatctctacaaaaaaattaaaaaattagccaggcatggtggcacatgcctactcccagctcccaaggagactgagatgggaggatccctggagccctgaagattgaggctacagtgagccttgattgtgtcactgcactccagcttgggtgacagagaccctgtctcgagaaattaaaaaaaaaaaaaacttattttcttactaaaagcagtctgattacttagttgcatg...
position 2392 2399 2416 2421 2432 2451 2468 2486 2525 2698 2733
XR_001748764.2 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens transmembrane 7 superfamily member 3 (TM7SF3), transcript variant X1, mRNA. (9501 bp)
aaatacttgagaaattaccttttggtttacaaatctatgatcaacttattccattaaatagatacattaaaaaaattaaaaactgattcttctgcagagcactggtgtttctttttataaccccttgaaacaagtctctcacctgagcctgtctaaactttcggagggagtttattattgagtctttatctgtgacagtatttggagatttagggatttgatacttaggcctttgaattttagaatacaaaaagagaagcaagccagacatggtggctcacacctgtaatcccaatactgggaagccaaggtgggagtatcgcttgagcccaggagtttgagaccgacatgggcaacatgacaagaccccatctctacaaaaaaattaaaaaattagccaggcatggtggcacatgcctactcccagctcccaaggagactgagatgggaggatccctggagccctgaagattgaggctacagtgagccttgattgtgtcactgcactccagcttgggtgacagagaccctgtctcgagaaattaaaaaaaaaaaaaacttattttcttactaaaagcagtctgattacttagttgcatg...
position 2411 2418 2435 2440 2451 2470 2487 2505 2544 2717 2752
XM_017019463.2 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)

Data Export:

Maximum 10000 results can be retrieved as Tab-delimited text or JSON format.

Debug Info:

Redirect URI : http://ggrna.dbcls.jp/hs/217974_at
lang : en | div : | spe : hs | query_string : 217974_at | format : html | download :

0.000 | 0.000 | search_start;
0.086 | 0.086 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:TTGAAACAAGTCTCTCACCTGAGCC)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.095 | 0.010 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:TAACCCCTTGAAACAAGTCTCTCAC)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.107 | 0.011 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:GGAGCCCTGAAGATTGAGGCTACAG)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.116 | 0.010 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:GCCTGTCTAAACTTTCGGAGGGAGT)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.126 | 0.010 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:GACAGTATTTGGAGATTTAGGGATT)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.136 | 0.010 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:CTTTCGGAGGGAGTTTATTATTGAG)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.148 | 0.012 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:CCTGAGCCTGTCTAAACTTTCGGAG)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.159 | 0.011 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:CCAGCTCCCAAGGAGACTGAGATGG)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.170 | 0.010 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:ATTGAGTCTTTATCTGTGACAGTAT)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.179 | 0.010 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:AGGGATTTGATACTTAGGCCTTTGA)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.190 | 0.011 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:AAAGAGAAGCAAGCCAGACATGGTG)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.624 | 0.434 | search_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:TTGAAACAAGTCTCTCACCTGAGCC)%26(nt:TAACCCCTTGAAACAAGTCTCTCAC)%26(nt:GGAGCCCTGAAGATTGAGGCTACAG)%26(nt:GCCTGTCTAAACTTTCGGAGGGAGT)%26(nt:GACAGTATTTGGAGATTTAGGGATT)%26(nt:CTTTCGGAGGGAGTTTATTATTGAG)%26(nt:CCTGAGCCTGTCTAAACTTTCGGAG)%26(nt:CCAGCTCCCAAGGAGACTGAGATGG)%26(nt:ATTGAGTCTTTATCTGTGACAGTAT)%26(nt:AGGGATTTGATACTTAGGCCTTTGA)%26(nt:AAAGAGAAGCAAGCCAGACATGGTG)?source=Homo sapiens (human)?to=49?from=0?snippet=full_search?drilldown=source?get=accession,version,gi,length,symbol,synonym,geneid,division,source,definition&format=json
0.632 | 0.008 | cgi_end;

GGRNA ver.2 by @meso_cacase at DBCLS
This page is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

If you use GGRNA in your work, please cite:
Naito Y, Bono H. (2012)
GGRNA: an ultrafast, transcript-oriented search engine for genes and transcripts.
Nucleic Acids Res., 40, W592-W596. [Full Text]