GGRNA ver.2 Help | Advanced search | Japanese    Previous release (v1)

2021-10-17 15:39:12, GGRNA : RefSeq release 207 (Jul, 2021)

Summary:

Results:

Matches are highlighted with green background. Overlapping matches are dark colored.

PREDICTED: Homo sapiens WNK lysine deficient protein kinase 1 (WNK1), transcript variant X20, mRNA. (9760 bp)
tggaatgctgagggggtgggtgggggtgggaagtagcctatatactaactactagtgctgcatttaactggttatttcttgccagaggggaatgtttttaatactgcattgagccctcagaatggagagtctcccccgctccagttattggaatgggagaggaaggaaagaacagcttttttgtcaaggggcagcttcagaccatgctttcctgtttatctatactcagtaatgaggatgagggctaggaaagtcttgttcataaggaagctggagaactcaatgtaaaatcaaacccatctgtaatttcgagtgggtggagctcttgcttttggtacatgccctgaatccctcactccctcaagaatccgaaccacaggacaaaaaccacctactgggctctctcctaccctgccctcctcccttttttttacccctctcttttttattttttctttgctctttagaacccagtgaaaaataccagggtactggggtgcaactctttcttatgataggtcattagtgctttaagcaaaagatattagcagctttgactgcagcattagcaattaggaaaaaaaaaaaattaagttccct...
position 7233 7250 7271 7322 7345 7429 7458 7495 7519 7593 7622
Synonym: HSAN2; HSN2; KDP; p65; PPP1R167; PRKWNK1; PSK
XM_017019839.1 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens WNK lysine deficient protein kinase 1 (WNK1), transcript variant X19, mRNA. (9952 bp)
tggaatgctgagggggtgggtgggggtgggaagtagcctatatactaactactagtgctgcatttaactggttatttcttgccagaggggaatgtttttaatactgcattgagccctcagaatggagagtctcccccgctccagttattggaatgggagaggaaggaaagaacagcttttttgtcaaggggcagcttcagaccatgctttcctgtttatctatactcagtaatgaggatgagggctaggaaagtcttgttcataaggaagctggagaactcaatgtaaaatcaaacccatctgtaatttcgagtgggtggagctcttgcttttggtacatgccctgaatccctcactccctcaagaatccgaaccacaggacaaaaaccacctactgggctctctcctaccctgccctcctcccttttttttacccctctcttttttattttttctttgctctttagaacccagtgaaaaataccagggtactggggtgcaactctttcttatgataggtcattagtgctttaagcaaaagatattagcagctttgactgcagcattagcaattaggaaaaaaaaaaaattaagttccct...
position 7425 7442 7463 7514 7537 7621 7650 7687 7711 7785 7814
Synonym: HSAN2; HSN2; KDP; p65; PPP1R167; PRKWNK1; PSK
XM_011521009.2 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens WNK lysine deficient protein kinase 1 (WNK1), transcript variant X18, mRNA. (9955 bp)
tggaatgctgagggggtgggtgggggtgggaagtagcctatatactaactactagtgctgcatttaactggttatttcttgccagaggggaatgtttttaatactgcattgagccctcagaatggagagtctcccccgctccagttattggaatgggagaggaaggaaagaacagcttttttgtcaaggggcagcttcagaccatgctttcctgtttatctatactcagtaatgaggatgagggctaggaaagtcttgttcataaggaagctggagaactcaatgtaaaatcaaacccatctgtaatttcgagtgggtggagctcttgcttttggtacatgccctgaatccctcactccctcaagaatccgaaccacaggacaaaaaccacctactgggctctctcctaccctgccctcctcccttttttttacccctctcttttttattttttctttgctctttagaacccagtgaaaaataccagggtactggggtgcaactctttcttatgataggtcattagtgctttaagcaaaagatattagcagctttgactgcagcattagcaattaggaaaaaaaaaaaattaagttccct...
position 7428 7445 7466 7517 7540 7624 7653 7690 7714 7788 7817
Synonym: HSAN2; HSN2; KDP; p65; PPP1R167; PRKWNK1; PSK
XM_011521008.2 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens WNK lysine deficient protein kinase 1 (WNK1), transcript variant X17, mRNA. (10036 bp)
tggaatgctgagggggtgggtgggggtgggaagtagcctatatactaactactagtgctgcatttaactggttatttcttgccagaggggaatgtttttaatactgcattgagccctcagaatggagagtctcccccgctccagttattggaatgggagaggaaggaaagaacagcttttttgtcaaggggcagcttcagaccatgctttcctgtttatctatactcagtaatgaggatgagggctaggaaagtcttgttcataaggaagctggagaactcaatgtaaaatcaaacccatctgtaatttcgagtgggtggagctcttgcttttggtacatgccctgaatccctcactccctcaagaatccgaaccacaggacaaaaaccacctactgggctctctcctaccctgccctcctcccttttttttacccctctcttttttattttttctttgctctttagaacccagtgaaaaataccagggtactggggtgcaactctttcttatgataggtcattagtgctttaagcaaaagatattagcagctttgactgcagcattagcaattaggaaaaaaaaaaaattaagttccct...
position 7509 7526 7547 7598 7621 7705 7734 7771 7795 7869 7898
Synonym: HSAN2; HSN2; KDP; p65; PPP1R167; PRKWNK1; PSK
XM_017019838.1 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens WNK lysine deficient protein kinase 1 (WNK1), transcript variant X16, mRNA. (10039 bp)
tggaatgctgagggggtgggtgggggtgggaagtagcctatatactaactactagtgctgcatttaactggttatttcttgccagaggggaatgtttttaatactgcattgagccctcagaatggagagtctcccccgctccagttattggaatgggagaggaaggaaagaacagcttttttgtcaaggggcagcttcagaccatgctttcctgtttatctatactcagtaatgaggatgagggctaggaaagtcttgttcataaggaagctggagaactcaatgtaaaatcaaacccatctgtaatttcgagtgggtggagctcttgcttttggtacatgccctgaatccctcactccctcaagaatccgaaccacaggacaaaaaccacctactgggctctctcctaccctgccctcctcccttttttttacccctctcttttttattttttctttgctctttagaacccagtgaaaaataccagggtactggggtgcaactctttcttatgataggtcattagtgctttaagcaaaagatattagcagctttgactgcagcattagcaattaggaaaaaaaaaaaattaagttccct...
position 7512 7529 7550 7601 7624 7708 7737 7774 7798 7872 7901
Synonym: HSAN2; HSN2; KDP; p65; PPP1R167; PRKWNK1; PSK
XM_017019837.1 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
Homo sapiens WNK lysine deficient protein kinase 1 (WNK1), transcript variant 2, mRNA. (10052 bp)
tggaatgctgagggggtgggtgggggtgggaagtagcctatatactaactactagtgctgcatttaactggttatttcttgccagaggggaatgtttttaatactgcattgagccctcagaatggagagtctcccccgctccagttattggaatgggagaggaaggaaagaacagcttttttgtcaaggggcagcttcagaccatgctttcctgtttatctatactcagtaatgaggatgagggctaggaaagtcttgttcataaggaagctggagaactcaatgtaaaatcaaacccatctgtaatttcgagtgggtggagctcttgcttttggtacatgccctgaatccctcactccctcaagaatccgaaccacaggacaaaaaccacctactgggctctctcctaccctgccctcctcccttttttttacccctctcttttttattttttctttgctctttagaacccagtgaaaaataccagggtactggggtgcaactctttcttatgataggtcattagtgctttaagcaaaagatattagcagctttgactgcagcattagcaattaggaaaaaaaaaaaattaagttccct...
position 7525 7542 7563 7614 7637 7721 7750 7787 7811 7885 7914
Synonym: HSAN2; HSN2; KDP; p65; PPP1R167; PRKWNK1; PSK
NM_014823.3 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens WNK lysine deficient protein kinase 1 (WNK1), transcript variant X15, mRNA. (10231 bp)
tggaatgctgagggggtgggtgggggtgggaagtagcctatatactaactactagtgctgcatttaactggttatttcttgccagaggggaatgtttttaatactgcattgagccctcagaatggagagtctcccccgctccagttattggaatgggagaggaaggaaagaacagcttttttgtcaaggggcagcttcagaccatgctttcctgtttatctatactcagtaatgaggatgagggctaggaaagtcttgttcataaggaagctggagaactcaatgtaaaatcaaacccatctgtaatttcgagtgggtggagctcttgcttttggtacatgccctgaatccctcactccctcaagaatccgaaccacaggacaaaaaccacctactgggctctctcctaccctgccctcctcccttttttttacccctctcttttttattttttctttgctctttagaacccagtgaaaaataccagggtactggggtgcaactctttcttatgataggtcattagtgctttaagcaaaagatattagcagctttgactgcagcattagcaattaggaaaaaaaaaaaattaagttccct...
position 7704 7721 7742 7793 7816 7900 7929 7966 7990 8064 8093
Synonym: HSAN2; HSN2; KDP; p65; PPP1R167; PRKWNK1; PSK
XM_017019836.1 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens WNK lysine deficient protein kinase 1 (WNK1), transcript variant X14, mRNA. (10234 bp)
tggaatgctgagggggtgggtgggggtgggaagtagcctatatactaactactagtgctgcatttaactggttatttcttgccagaggggaatgtttttaatactgcattgagccctcagaatggagagtctcccccgctccagttattggaatgggagaggaaggaaagaacagcttttttgtcaaggggcagcttcagaccatgctttcctgtttatctatactcagtaatgaggatgagggctaggaaagtcttgttcataaggaagctggagaactcaatgtaaaatcaaacccatctgtaatttcgagtgggtggagctcttgcttttggtacatgccctgaatccctcactccctcaagaatccgaaccacaggacaaaaaccacctactgggctctctcctaccctgccctcctcccttttttttacccctctcttttttattttttctttgctctttagaacccagtgaaaaataccagggtactggggtgcaactctttcttatgataggtcattagtgctttaagcaaaagatattagcagctttgactgcagcattagcaattaggaaaaaaaaaaaattaagttccct...
position 7707 7724 7745 7796 7819 7903 7932 7969 7993 8067 8096
Synonym: HSAN2; HSN2; KDP; p65; PPP1R167; PRKWNK1; PSK
XM_017019835.1 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens WNK lysine deficient protein kinase 1 (WNK1), transcript variant X13, mRNA. (10315 bp)
tggaatgctgagggggtgggtgggggtgggaagtagcctatatactaactactagtgctgcatttaactggttatttcttgccagaggggaatgtttttaatactgcattgagccctcagaatggagagtctcccccgctccagttattggaatgggagaggaaggaaagaacagcttttttgtcaaggggcagcttcagaccatgctttcctgtttatctatactcagtaatgaggatgagggctaggaaagtcttgttcataaggaagctggagaactcaatgtaaaatcaaacccatctgtaatttcgagtgggtggagctcttgcttttggtacatgccctgaatccctcactccctcaagaatccgaaccacaggacaaaaaccacctactgggctctctcctaccctgccctcctcccttttttttacccctctcttttttattttttctttgctctttagaacccagtgaaaaataccagggtactggggtgcaactctttcttatgataggtcattagtgctttaagcaaaagatattagcagctttgactgcagcattagcaattaggaaaaaaaaaaaattaagttccct...
position 7788 7805 7826 7877 7900 7984 8013 8050 8074 8148 8177
Synonym: HSAN2; HSN2; KDP; p65; PPP1R167; PRKWNK1; PSK
XM_017019834.1 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens WNK lysine deficient protein kinase 1 (WNK1), transcript variant X9, mRNA. (10500 bp)
tggaatgctgagggggtgggtgggggtgggaagtagcctatatactaactactagtgctgcatttaactggttatttcttgccagaggggaatgtttttaatactgcattgagccctcagaatggagagtctcccccgctccagttattggaatgggagaggaaggaaagaacagcttttttgtcaaggggcagcttcagaccatgctttcctgtttatctatactcagtaatgaggatgagggctaggaaagtcttgttcataaggaagctggagaactcaatgtaaaatcaaacccatctgtaatttcgagtgggtggagctcttgcttttggtacatgccctgaatccctcactccctcaagaatccgaaccacaggacaaaaaccacctactgggctctctcctaccctgccctcctcccttttttttacccctctcttttttattttttctttgctctttagaacccagtgaaaaataccagggtactggggtgcaactctttcttatgataggtcattagtgctttaagcaaaagatattagcagctttgactgcagcattagcaattaggaaaaaaaaaaaattaagttccct...
position 7973 7990 8011 8062 8085 8169 8198 8235 8259 8333 8362
Synonym: HSAN2; HSN2; KDP; p65; PPP1R167; PRKWNK1; PSK
XM_011521005.2 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens WNK lysine deficient protein kinase 1 (WNK1), transcript variant X12, mRNA. (10690 bp)
tggaatgctgagggggtgggtgggggtgggaagtagcctatatactaactactagtgctgcatttaactggttatttcttgccagaggggaatgtttttaatactgcattgagccctcagaatggagagtctcccccgctccagttattggaatgggagaggaaggaaagaacagcttttttgtcaaggggcagcttcagaccatgctttcctgtttatctatactcagtaatgaggatgagggctaggaaagtcttgttcataaggaagctggagaactcaatgtaaaatcaaacccatctgtaatttcgagtgggtggagctcttgcttttggtacatgccctgaatccctcactccctcaagaatccgaaccacaggacaaaaaccacctactgggctctctcctaccctgccctcctcccttttttttacccctctcttttttattttttctttgctctttagaacccagtgaaaaataccagggtactggggtgcaactctttcttatgataggtcattagtgctttaagcaaaagatattagcagctttgactgcagcattagcaattaggaaaaaaaaaaaattaagttccct...
position 8163 8180 8201 8252 8275 8359 8388 8425 8449 8523 8552
Synonym: HSAN2; HSN2; KDP; p65; PPP1R167; PRKWNK1; PSK
XM_011521007.2 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens WNK lysine deficient protein kinase 1 (WNK1), transcript variant X11, mRNA. (10693 bp)
tggaatgctgagggggtgggtgggggtgggaagtagcctatatactaactactagtgctgcatttaactggttatttcttgccagaggggaatgtttttaatactgcattgagccctcagaatggagagtctcccccgctccagttattggaatgggagaggaaggaaagaacagcttttttgtcaaggggcagcttcagaccatgctttcctgtttatctatactcagtaatgaggatgagggctaggaaagtcttgttcataaggaagctggagaactcaatgtaaaatcaaacccatctgtaatttcgagtgggtggagctcttgcttttggtacatgccctgaatccctcactccctcaagaatccgaaccacaggacaaaaaccacctactgggctctctcctaccctgccctcctcccttttttttacccctctcttttttattttttctttgctctttagaacccagtgaaaaataccagggtactggggtgcaactctttcttatgataggtcattagtgctttaagcaaaagatattagcagctttgactgcagcattagcaattaggaaaaaaaaaaaattaagttccct...
position 8166 8183 8204 8255 8278 8362 8391 8428 8452 8526 8555
Synonym: HSAN2; HSN2; KDP; p65; PPP1R167; PRKWNK1; PSK
XM_011521006.2 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens WNK lysine deficient protein kinase 1 (WNK1), transcript variant X10, mRNA. (10774 bp)
tggaatgctgagggggtgggtgggggtgggaagtagcctatatactaactactagtgctgcatttaactggttatttcttgccagaggggaatgtttttaatactgcattgagccctcagaatggagagtctcccccgctccagttattggaatgggagaggaaggaaagaacagcttttttgtcaaggggcagcttcagaccatgctttcctgtttatctatactcagtaatgaggatgagggctaggaaagtcttgttcataaggaagctggagaactcaatgtaaaatcaaacccatctgtaatttcgagtgggtggagctcttgcttttggtacatgccctgaatccctcactccctcaagaatccgaaccacaggacaaaaaccacctactgggctctctcctaccctgccctcctcccttttttttacccctctcttttttattttttctttgctctttagaacccagtgaaaaataccagggtactggggtgcaactctttcttatgataggtcattagtgctttaagcaaaagatattagcagctttgactgcagcattagcaattaggaaaaaaaaaaaattaagttccct...
position 8247 8264 8285 8336 8359 8443 8472 8509 8533 8607 8636
Synonym: HSAN2; HSN2; KDP; p65; PPP1R167; PRKWNK1; PSK
XM_006719003.2 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
Homo sapiens WNK lysine deficient protein kinase 1 (WNK1), transcript variant 1, mRNA. (10796 bp)
tggaatgctgagggggtgggtgggggtgggaagtagcctatatactaactactagtgctgcatttaactggttatttcttgccagaggggaatgtttttaatactgcattgagccctcagaatggagagtctcccccgctccagttattggaatgggagaggaaggaaagaacagcttttttgtcaaggggcagcttcagaccatgctttcctgtttatctatactcagtaatgaggatgagggctaggaaagtcttgttcataaggaagctggagaactcaatgtaaaatcaaacccatctgtaatttcgagtgggtggagctcttgcttttggtacatgccctgaatccctcactccctcaagaatccgaaccacaggacaaaaaccacctactgggctctctcctaccctgccctcctcccttttttttacccctctcttttttattttttctttgctctttagaacccagtgaaaaataccagggtactggggtgcaactctttcttatgataggtcattagtgctttaagcaaaagatattagcagctttgactgcagcattagcaattaggaaaaaaaaaaaattaagttccct...
position 8269 8286 8307 8358 8381 8465 8494 8531 8555 8629 8658
Synonym: HSAN2; HSN2; KDP; p65; PPP1R167; PRKWNK1; PSK
NM_018979.4 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens WNK lysine deficient protein kinase 1 (WNK1), transcript variant X8, mRNA. (11275 bp)
tggaatgctgagggggtgggtgggggtgggaagtagcctatatactaactactagtgctgcatttaactggttatttcttgccagaggggaatgtttttaatactgcattgagccctcagaatggagagtctcccccgctccagttattggaatgggagaggaaggaaagaacagcttttttgtcaaggggcagcttcagaccatgctttcctgtttatctatactcagtaatgaggatgagggctaggaaagtcttgttcataaggaagctggagaactcaatgtaaaatcaaacccatctgtaatttcgagtgggtggagctcttgcttttggtacatgccctgaatccctcactccctcaagaatccgaaccacaggacaaaaaccacctactgggctctctcctaccctgccctcctcccttttttttacccctctcttttttattttttctttgctctttagaacccagtgaaaaataccagggtactggggtgcaactctttcttatgataggtcattagtgctttaagcaaaagatattagcagctttgactgcagcattagcaattaggaaaaaaaaaaaattaagttccct...
position 8748 8765 8786 8837 8860 8944 8973 9010 9034 9108 9137
Synonym: HSAN2; HSN2; KDP; p65; PPP1R167; PRKWNK1; PSK
XM_011521004.2 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens WNK lysine deficient protein kinase 1 (WNK1), transcript variant X7, mRNA. (11278 bp)
tggaatgctgagggggtgggtgggggtgggaagtagcctatatactaactactagtgctgcatttaactggttatttcttgccagaggggaatgtttttaatactgcattgagccctcagaatggagagtctcccccgctccagttattggaatgggagaggaaggaaagaacagcttttttgtcaaggggcagcttcagaccatgctttcctgtttatctatactcagtaatgaggatgagggctaggaaagtcttgttcataaggaagctggagaactcaatgtaaaatcaaacccatctgtaatttcgagtgggtggagctcttgcttttggtacatgccctgaatccctcactccctcaagaatccgaaccacaggacaaaaaccacctactgggctctctcctaccctgccctcctcccttttttttacccctctcttttttattttttctttgctctttagaacccagtgaaaaataccagggtactggggtgcaactctttcttatgataggtcattagtgctttaagcaaaagatattagcagctttgactgcagcattagcaattaggaaaaaaaaaaaattaagttccct...
position 8751 8768 8789 8840 8863 8947 8976 9013 9037 9111 9140
Synonym: HSAN2; HSN2; KDP; p65; PPP1R167; PRKWNK1; PSK
XM_011521003.2 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
Homo sapiens WNK lysine deficient protein kinase 1 (WNK1), transcript variant 3, mRNA. (11552 bp)
tggaatgctgagggggtgggtgggggtgggaagtagcctatatactaactactagtgctgcatttaactggttatttcttgccagaggggaatgtttttaatactgcattgagccctcagaatggagagtctcccccgctccagttattggaatgggagaggaaggaaagaacagcttttttgtcaaggggcagcttcagaccatgctttcctgtttatctatactcagtaatgaggatgagggctaggaaagtcttgttcataaggaagctggagaactcaatgtaaaatcaaacccatctgtaatttcgagtgggtggagctcttgcttttggtacatgccctgaatccctcactccctcaagaatccgaaccacaggacaaaaaccacctactgggctctctcctaccctgccctcctcccttttttttacccctctcttttttattttttctttgctctttagaacccagtgaaaaataccagggtactggggtgcaactctttcttatgataggtcattagtgctttaagcaaaagatattagcagctttgactgcagcattagcaattaggaaaaaaaaaaaattaagttccct...
position 9025 9042 9063 9114 9137 9221 9250 9287 9311 9385 9414
Synonym: HSAN2; HSN2; KDP; p65; PPP1R167; PRKWNK1; PSK
NM_213655.5 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens WNK lysine deficient protein kinase 1 (WNK1), transcript variant X6, mRNA. (11554 bp)
tggaatgctgagggggtgggtgggggtgggaagtagcctatatactaactactagtgctgcatttaactggttatttcttgccagaggggaatgtttttaatactgcattgagccctcagaatggagagtctcccccgctccagttattggaatgggagaggaaggaaagaacagcttttttgtcaaggggcagcttcagaccatgctttcctgtttatctatactcagtaatgaggatgagggctaggaaagtcttgttcataaggaagctggagaactcaatgtaaaatcaaacccatctgtaatttcgagtgggtggagctcttgcttttggtacatgccctgaatccctcactccctcaagaatccgaaccacaggacaaaaaccacctactgggctctctcctaccctgccctcctcccttttttttacccctctcttttttattttttctttgctctttagaacccagtgaaaaataccagggtactggggtgcaactctttcttatgataggtcattagtgctttaagcaaaagatattagcagctttgactgcagcattagcaattaggaaaaaaaaaaaattaagttccct...
position 9027 9044 9065 9116 9139 9223 9252 9289 9313 9387 9416
Synonym: HSAN2; HSN2; KDP; p65; PPP1R167; PRKWNK1; PSK
XM_011521002.2 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
Homo sapiens WNK lysine deficient protein kinase 1 (WNK1), transcript variant 4, mRNA. (11576 bp)
tggaatgctgagggggtgggtgggggtgggaagtagcctatatactaactactagtgctgcatttaactggttatttcttgccagaggggaatgtttttaatactgcattgagccctcagaatggagagtctcccccgctccagttattggaatgggagaggaaggaaagaacagcttttttgtcaaggggcagcttcagaccatgctttcctgtttatctatactcagtaatgaggatgagggctaggaaagtcttgttcataaggaagctggagaactcaatgtaaaatcaaacccatctgtaatttcgagtgggtggagctcttgcttttggtacatgccctgaatccctcactccctcaagaatccgaaccacaggacaaaaaccacctactgggctctctcctaccctgccctcctcccttttttttacccctctcttttttattttttctttgctctttagaacccagtgaaaaataccagggtactggggtgcaactctttcttatgataggtcattagtgctttaagcaaaagatattagcagctttgactgcagcattagcaattaggaaaaaaaaaaaattaagttccct...
position 9049 9066 9087 9138 9161 9245 9274 9311 9335 9409 9438
Synonym: HSAN2; HSN2; KDP; p65; PPP1R167; PRKWNK1; PSK
NM_001184985.2 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens WNK lysine deficient protein kinase 1 (WNK1), transcript variant X5, mRNA. (11737 bp)
tggaatgctgagggggtgggtgggggtgggaagtagcctatatactaactactagtgctgcatttaactggttatttcttgccagaggggaatgtttttaatactgcattgagccctcagaatggagagtctcccccgctccagttattggaatgggagaggaaggaaagaacagcttttttgtcaaggggcagcttcagaccatgctttcctgtttatctatactcagtaatgaggatgagggctaggaaagtcttgttcataaggaagctggagaactcaatgtaaaatcaaacccatctgtaatttcgagtgggtggagctcttgcttttggtacatgccctgaatccctcactccctcaagaatccgaaccacaggacaaaaaccacctactgggctctctcctaccctgccctcctcccttttttttacccctctcttttttattttttctttgctctttagaacccagtgaaaaataccagggtactggggtgcaactctttcttatgataggtcattagtgctttaagcaaaagatattagcagctttgactgcagcattagcaattaggaaaaaaaaaaaattaagttccct...
position 9210 9227 9248 9299 9322 9406 9435 9472 9496 9570 9599
Synonym: HSAN2; HSN2; KDP; p65; PPP1R167; PRKWNK1; PSK
XM_011521001.2 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens WNK lysine deficient protein kinase 1 (WNK1), transcript variant X4, mRNA. (11821 bp)
tggaatgctgagggggtgggtgggggtgggaagtagcctatatactaactactagtgctgcatttaactggttatttcttgccagaggggaatgtttttaatactgcattgagccctcagaatggagagtctcccccgctccagttattggaatgggagaggaaggaaagaacagcttttttgtcaaggggcagcttcagaccatgctttcctgtttatctatactcagtaatgaggatgagggctaggaaagtcttgttcataaggaagctggagaactcaatgtaaaatcaaacccatctgtaatttcgagtgggtggagctcttgcttttggtacatgccctgaatccctcactccctcaagaatccgaaccacaggacaaaaaccacctactgggctctctcctaccctgccctcctcccttttttttacccctctcttttttattttttctttgctctttagaacccagtgaaaaataccagggtactggggtgcaactctttcttatgataggtcattagtgctttaagcaaaagatattagcagctttgactgcagcattagcaattaggaaaaaaaaaaaattaagttccct...
position 9294 9311 9332 9383 9406 9490 9519 9556 9580 9654 9683
Synonym: HSAN2; HSN2; KDP; p65; PPP1R167; PRKWNK1; PSK
XM_011521000.2 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens WNK lysine deficient protein kinase 1 (WNK1), transcript variant X3, mRNA. (12013 bp)
tggaatgctgagggggtgggtgggggtgggaagtagcctatatactaactactagtgctgcatttaactggttatttcttgccagaggggaatgtttttaatactgcattgagccctcagaatggagagtctcccccgctccagttattggaatgggagaggaaggaaagaacagcttttttgtcaaggggcagcttcagaccatgctttcctgtttatctatactcagtaatgaggatgagggctaggaaagtcttgttcataaggaagctggagaactcaatgtaaaatcaaacccatctgtaatttcgagtgggtggagctcttgcttttggtacatgccctgaatccctcactccctcaagaatccgaaccacaggacaaaaaccacctactgggctctctcctaccctgccctcctcccttttttttacccctctcttttttattttttctttgctctttagaacccagtgaaaaataccagggtactggggtgcaactctttcttatgataggtcattagtgctttaagcaaaagatattagcagctttgactgcagcattagcaattaggaaaaaaaaaaaattaagttccct...
position 9486 9503 9524 9575 9598 9682 9711 9748 9772 9846 9875
Synonym: HSAN2; HSN2; KDP; p65; PPP1R167; PRKWNK1; PSK
XM_011520999.2 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens WNK lysine deficient protein kinase 1 (WNK1), transcript variant X2, mRNA. (12013 bp)
tggaatgctgagggggtgggtgggggtgggaagtagcctatatactaactactagtgctgcatttaactggttatttcttgccagaggggaatgtttttaatactgcattgagccctcagaatggagagtctcccccgctccagttattggaatgggagaggaaggaaagaacagcttttttgtcaaggggcagcttcagaccatgctttcctgtttatctatactcagtaatgaggatgagggctaggaaagtcttgttcataaggaagctggagaactcaatgtaaaatcaaacccatctgtaatttcgagtgggtggagctcttgcttttggtacatgccctgaatccctcactccctcaagaatccgaaccacaggacaaaaaccacctactgggctctctcctaccctgccctcctcccttttttttacccctctcttttttattttttctttgctctttagaacccagtgaaaaataccagggtactggggtgcaactctttcttatgataggtcattagtgctttaagcaaaagatattagcagctttgactgcagcattagcaattaggaaaaaaaaaaaattaagttccct...
position 9486 9503 9524 9575 9598 9682 9711 9748 9772 9846 9875
Synonym: HSAN2; HSN2; KDP; p65; PPP1R167; PRKWNK1; PSK
XM_011520998.2 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens WNK lysine deficient protein kinase 1 (WNK1), transcript variant X1, mRNA. (12021 bp)
tggaatgctgagggggtgggtgggggtgggaagtagcctatatactaactactagtgctgcatttaactggttatttcttgccagaggggaatgtttttaatactgcattgagccctcagaatggagagtctcccccgctccagttattggaatgggagaggaaggaaagaacagcttttttgtcaaggggcagcttcagaccatgctttcctgtttatctatactcagtaatgaggatgagggctaggaaagtcttgttcataaggaagctggagaactcaatgtaaaatcaaacccatctgtaatttcgagtgggtggagctcttgcttttggtacatgccctgaatccctcactccctcaagaatccgaaccacaggacaaaaaccacctactgggctctctcctaccctgccctcctcccttttttttacccctctcttttttattttttctttgctctttagaacccagtgaaaaataccagggtactggggtgcaactctttcttatgataggtcattagtgctttaagcaaaagatattagcagctttgactgcagcattagcaattaggaaaaaaaaaaaattaagttccct...
position 9494 9511 9532 9583 9606 9690 9719 9756 9780 9854 9883
Synonym: HSAN2; HSN2; KDP; p65; PPP1R167; PRKWNK1; PSK
XM_011520997.3 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)

Data Export:

Maximum 10000 results can be retrieved as Tab-delimited text or JSON format.

Debug Info:

Redirect URI : http://ggrna.dbcls.jp/hs/211992_at
lang : en | div : | spe : hs | query_string : 211992_at | format : html | download :

0.000 | 0.000 | search_start;
0.097 | 0.097 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:TCTTTGCTCTTTAGAACCCAGTGAA)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.111 | 0.014 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:TCCCCCGCTCCAGTTATTGGAATGG)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.122 | 0.011 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:GTTTTTAATACTGCATTGAGCCCTC)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.135 | 0.013 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:GTCAAGGGGCAGCTTCAGACCATGC)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.144 | 0.010 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:GGAGCTCTTGCTTTTGGTACATGCC)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.165 | 0.020 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:GCTTTCCTGTTTATCTATACTCAGT)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.176 | 0.012 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:GAGCCCTCAGAATGGAGAGTCTCCC)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.186 | 0.010 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:GACAAAAACCACCTACTGGGCTCTC)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.199 | 0.012 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:CTCCCTCAAGAATCCGAACCACAGG)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.209 | 0.010 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:ATCAAACCCATCTGTAATTTCGAGT)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.218 | 0.010 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:ACCAGGGTACTGGGGTGCAACTCTT)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
2.129 | 1.910 | search_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:TCTTTGCTCTTTAGAACCCAGTGAA)%26(nt:TCCCCCGCTCCAGTTATTGGAATGG)%26(nt:GTTTTTAATACTGCATTGAGCCCTC)%26(nt:GTCAAGGGGCAGCTTCAGACCATGC)%26(nt:GGAGCTCTTGCTTTTGGTACATGCC)%26(nt:GCTTTCCTGTTTATCTATACTCAGT)%26(nt:GAGCCCTCAGAATGGAGAGTCTCCC)%26(nt:GACAAAAACCACCTACTGGGCTCTC)%26(nt:CTCCCTCAAGAATCCGAACCACAGG)%26(nt:ATCAAACCCATCTGTAATTTCGAGT)%26(nt:ACCAGGGTACTGGGGTGCAACTCTT)?source=Homo sapiens (human)?to=49?from=0?snippet=full_search?drilldown=source?get=accession,version,gi,length,symbol,synonym,geneid,division,source,definition&format=json
2.144 | 0.015 | cgi_end;

GGRNA ver.2 by @meso_cacase at DBCLS
This page is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

If you use GGRNA in your work, please cite:
Naito Y, Bono H. (2012)
GGRNA: an ultrafast, transcript-oriented search engine for genes and transcripts.
Nucleic Acids Res., 40, W592-W596. [Full Text]