GGRNA ver.2 Help | Advanced search | Japanese    Previous release (v1)

2021-01-17 00:12:46, GGRNA : RefSeq release 203 (Nov, 2020)

Summary:

Results:

Matches are highlighted with green background. Overlapping matches are dark colored.

PREDICTED: Homo sapiens oxysterol binding protein like 1A (OSBPL1A), transcript variant X8, mRNA. (2794 bp)
acgcttacaaaaaaaatgataagaaaaatacagaagagaagaagaacagcaaacagatgagcacctctgaggagttggatgaaatgccagtgccggattctgaaagtgtattcattatccctggaagcgttcttctatggcgaatagccccacggcctccaaattctgcccagatgtataattttactagttttgcaatggttttgaatgaagtagacaaagacatggagagtgtgattcccaagacagactgcaggttacggcctgacatcagagccatggaaaatggagagatagatcaagctagtgaagaaaaaaaacgacttgaggaaaaacaaagagcagcccgcaaaaacaggtccaagtcagaagaggactggaagacgaggtggttccatcaaggtcctaatccctacaatggagcacaggactggatttactctggcagctactgggacagaaattacttcaatttgcctgacatttattaaaatgcatacaagtcagggtgtttggctaatctacaaataagtcttaaacctatgtttttaaatttttttcccttggtttctacttatcttttaaaaaaaaaaatgaaaa...
position 1252 1287 1302 1402 1417 1432 1515 1563 1577 1603 1676
Synonym: ORP-1; ORP1; OSBPL1B
XM_017025533.2 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
Homo sapiens oxysterol binding protein like 1A (OSBPL1A), transcript variant 3, mRNA. (2968 bp)
acgcttacaaaaaaaatgataagaaaaatacagaagagaagaagaacagcaaacagatgagcacctctgaggagttggatgaaatgccagtgccggattctgaaagtgtattcattatccctggaagcgttcttctatggcgaatagccccacggcctccaaattctgcccagatgtataattttactagttttgcaatggttttgaatgaagtagacaaagacatggagagtgtgattcccaagacagactgcaggttacggcctgacatcagagccatggaaaatggagagatagatcaagctagtgaagaaaaaaaacgacttgaggaaaaacaaagagcagcccgcaaaaacaggtccaagtcagaagaggactggaagacgaggtggttccatcaaggtcctaatccctacaatggagcacaggactggatttactctggcagctactgggacagaaattacttcaatttgcctgacatttattaaaatgcatacaagtcagggtgtttggctaatctacaaataagtcttaaacctatgtttttaaatttttttcccttggtttctacttatcttttaaaaaaaaaaatgaaaa...
position 1400 1435 1450 1550 1565 1580 1663 1711 1725 1751 1824
Synonym: ORP-1; ORP1; OSBPL1B
NM_001242508.1 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
Homo sapiens oxysterol binding protein like 1A (OSBPL1A), transcript variant 1, mRNA. (3337 bp)
acgcttacaaaaaaaatgataagaaaaatacagaagagaagaagaacagcaaacagatgagcacctctgaggagttggatgaaatgccagtgccggattctgaaagtgtattcattatccctggaagcgttcttctatggcgaatagccccacggcctccaaattctgcccagatgtataattttactagttttgcaatggttttgaatgaagtagacaaagacatggagagtgtgattcccaagacagactgcaggttacggcctgacatcagagccatggaaaatggagagatagatcaagctagtgaagaaaaaaaacgacttgaggaaaaacaaagagcagcccgcaaaaacaggtccaagtcagaagaggactggaagacgaggtggttccatcaaggtcctaatccctacaatggagcacaggactggatttactctggcagctactgggacagaaattacttcaatttgcctgacatttattaaaatgcatacaagtcagggtgtttggctaatctacaaataagtcttaaacctatgtttttaaatttttttcccttggtttctacttatcttttaaaaaaaaaaatgaaaa...
position 1769 1804 1819 1919 1934 1949 2032 2080 2094 2120 2193
Synonym: ORP-1; ORP1; OSBPL1B
NM_018030.4 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens oxysterol binding protein like 1A (OSBPL1A), transcript variant X3, mRNA. (3800 bp)
acgcttacaaaaaaaatgataagaaaaatacagaagagaagaagaacagcaaacagatgagcacctctgaggagttggatgaaatgccagtgccggattctgaaagtgtattcattatccctggaagcgttcttctatggcgaatagccccacggcctccaaattctgcccagatgtataattttactagttttgcaatggttttgaatgaagtagacaaagacatggagagtgtgattcccaagacagactgcaggttacggcctgacatcagagccatggaaaatggagagatagatcaagctagtgaagaaaaaaaacgacttgaggaaaaacaaagagcagcccgcaaaaacaggtccaagtcagaagaggactggaagacgaggtggttccatcaaggtcctaatccctacaatggagcacaggactggatttactctggcagctactgggacagaaattacttcaatttgcctgacatttattaaaatgcatacaagtcagggtgtttggctaatctacaaataagtcttaaacctatgtttttaaatttttttcccttggtttctacttatcttttaaaaaaaaaaatgaaaa...
position 2258 2293 2308 2408 2423 2438 2521 2569 2583 2609 2682
Synonym: ORP-1; ORP1; OSBPL1B
XM_017025531.2 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens oxysterol binding protein like 1A (OSBPL1A), transcript variant X5, misc_RNA. (3906 bp)
acgcttacaaaaaaaatgataagaaaaatacagaagagaagaagaacagcaaacagatgagcacctctgaggagttggatgaaatgccagtgccggattctgaaagtgtattcattatccctggaagcgttcttctatggcgaatagccccacggcctccaaattctgcccagatgtataattttactagttttgcaatggttttgaatgaagtagacaaagacatggagagtgtgattcccaagacagactgcaggttacggcctgacatcagagccatggaaaatggagagatagatcaagctagtgaagaaaaaaaacgacttgaggaaaaacaaagagcagcccgcaaaaacaggtccaagtcagaagaggactggaagacgaggtggttccatcaaggtcctaatccctacaatggagcacaggactggatttactctggcagctactgggacagaaattacttcaatttgcctgacatttattaaaatgcatacaagtcagggtgtttggctaatctacaaataagtcttaaacctatgtttttaaatttttttcccttggtttctacttatcttttaaaaaaaaaaatgaaaa...
position 2365 2400 2415 2515 2530 2545 2628 2676 2690 2716 2789
Synonym: ORP-1; ORP1; OSBPL1B
XR_001753139.2 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens oxysterol binding protein like 1A (OSBPL1A), transcript variant X4, mRNA. (4076 bp)
acgcttacaaaaaaaatgataagaaaaatacagaagagaagaagaacagcaaacagatgagcacctctgaggagttggatgaaatgccagtgccggattctgaaagtgtattcattatccctggaagcgttcttctatggcgaatagccccacggcctccaaattctgcccagatgtataattttactagttttgcaatggttttgaatgaagtagacaaagacatggagagtgtgattcccaagacagactgcaggttacggcctgacatcagagccatggaaaatggagagatagatcaagctagtgaagaaaaaaaacgacttgaggaaaaacaaagagcagcccgcaaaaacaggtccaagtcagaagaggactggaagacgaggtggttccatcaaggtcctaatccctacaatggagcacaggactggatttactctggcagctactgggacagaaattacttcaatttgcctgacatttattaaaatgcatacaagtcagggtgtttggctaatctacaaataagtcttaaacctatgtttttaaatttttttcccttggtttctacttatcttttaaaaaaaaaaatgaaaa...
position 2534 2569 2584 2684 2699 2714 2797 2845 2859 2885 2958
Synonym: ORP-1; ORP1; OSBPL1B
XM_006722382.4 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens oxysterol binding protein like 1A (OSBPL1A), transcript variant X2, mRNA. (4117 bp)
acgcttacaaaaaaaatgataagaaaaatacagaagagaagaagaacagcaaacagatgagcacctctgaggagttggatgaaatgccagtgccggattctgaaagtgtattcattatccctggaagcgttcttctatggcgaatagccccacggcctccaaattctgcccagatgtataattttactagttttgcaatggttttgaatgaagtagacaaagacatggagagtgtgattcccaagacagactgcaggttacggcctgacatcagagccatggaaaatggagagatagatcaagctagtgaagaaaaaaaacgacttgaggaaaaacaaagagcagcccgcaaaaacaggtccaagtcagaagaggactggaagacgaggtggttccatcaaggtcctaatccctacaatggagcacaggactggatttactctggcagctactgggacagaaattacttcaatttgcctgacatttattaaaatgcatacaagtcagggtgtttggctaatctacaaataagtcttaaacctatgtttttaaatttttttcccttggtttctacttatcttttaaaaaaaaaaatgaaaa...
position 2569 2604 2619 2719 2734 2749 2832 2880 2894 2920 2993
Synonym: ORP-1; ORP1; OSBPL1B
XM_006722380.3 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
Homo sapiens oxysterol binding protein like 1A (OSBPL1A), transcript variant 2, mRNA. (4152 bp)
acgcttacaaaaaaaatgataagaaaaatacagaagagaagaagaacagcaaacagatgagcacctctgaggagttggatgaaatgccagtgccggattctgaaagtgtattcattatccctggaagcgttcttctatggcgaatagccccacggcctccaaattctgcccagatgtataattttactagttttgcaatggttttgaatgaagtagacaaagacatggagagtgtgattcccaagacagactgcaggttacggcctgacatcagagccatggaaaatggagagatagatcaagctagtgaagaaaaaaaacgacttgaggaaaaacaaagagcagcccgcaaaaacaggtccaagtcagaagaggactggaagacgaggtggttccatcaaggtcctaatccctacaatggagcacaggactggatttactctggcagctactgggacagaaattacttcaatttgcctgacatttattaaaatgcatacaagtcagggtgtttggctaatctacaaataagtcttaaacctatgtttttaaatttttttcccttggtttctacttatcttttaaaaaaaaaaatgaaaa...
position 2611 2646 2661 2761 2776 2791 2874 2922 2936 2962 3035
Synonym: ORP-1; ORP1; OSBPL1B
NM_080597.4 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)
PREDICTED: Homo sapiens oxysterol binding protein like 1A (OSBPL1A), transcript variant X1, mRNA. (4496 bp)
acgcttacaaaaaaaatgataagaaaaatacagaagagaagaagaacagcaaacagatgagcacctctgaggagttggatgaaatgccagtgccggattctgaaagtgtattcattatccctggaagcgttcttctatggcgaatagccccacggcctccaaattctgcccagatgtataattttactagttttgcaatggttttgaatgaagtagacaaagacatggagagtgtgattcccaagacagactgcaggttacggcctgacatcagagccatggaaaatggagagatagatcaagctagtgaagaaaaaaaacgacttgaggaaaaacaaagagcagcccgcaaaaacaggtccaagtcagaagaggactggaagacgaggtggttccatcaaggtcctaatccctacaatggagcacaggactggatttactctggcagctactgggacagaaattacttcaatttgcctgacatttattaaaatgcatacaagtcagggtgtttggctaatctacaaataagtcttaaacctatgtttttaaatttttttcccttggtttctacttatcttttaaaaaaaaaaatgaaaa...
position 2948 2983 2998 3098 3113 3128 3211 3259 3273 3299 3372
Synonym: ORP-1; ORP1; OSBPL1B
XM_017025530.1 - Homo sapiens (human) - NCBI - UCSC - RefEx(expression)

Data Export:

Maximum 10000 results can be retrieved as Tab-delimited text or JSON format.

Debug Info:

Redirect URI : http://ggrna.dbcls.jp/hs/209485_s_at
lang : en | div : | spe : hs | query_string : 209485_s_at | format : html | download :

0.000 | 0.000 | search_start;
0.090 | 0.090 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:TCATTATCCCTGGAAGCGTTCTTCT)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.101 | 0.012 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:GTTACGGCCTGACATCAGAGCCATG)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.113 | 0.011 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:GGTGGTTCCATCAAGGTCCTAATCC)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.124 | 0.011 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:GGTCCTAATCCCTACAATGGAGCAC)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.135 | 0.011 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:GGATGAAATGCCAGTGCCGGATTCT)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.145 | 0.010 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:GGAGAGTGTGATTCCCAAGACAGAC)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.157 | 0.011 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:GGACTGGATTTACTCTGGCAGCTAC)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.168 | 0.011 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:GCGTTCTTCTATGGCGAATAGCCCC)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.178 | 0.010 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:GAGCAGCCCGCAAAAACAGGTCCAA)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.189 | 0.011 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:CAAGACAGACTGCAGGTTACGGCCT)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.199 | 0.010 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:AAGTCAGGGTGTTTGGCTAATCTAC)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.419 | 0.220 | search_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(nt:TCATTATCCCTGGAAGCGTTCTTCT)%26(nt:GTTACGGCCTGACATCAGAGCCATG)%26(nt:GGTGGTTCCATCAAGGTCCTAATCC)%26(nt:GGTCCTAATCCCTACAATGGAGCAC)%26(nt:GGATGAAATGCCAGTGCCGGATTCT)%26(nt:GGAGAGTGTGATTCCCAAGACAGAC)%26(nt:GGACTGGATTTACTCTGGCAGCTAC)%26(nt:GCGTTCTTCTATGGCGAATAGCCCC)%26(nt:GAGCAGCCCGCAAAAACAGGTCCAA)%26(nt:CAAGACAGACTGCAGGTTACGGCCT)%26(nt:AAGTCAGGGTGTTTGGCTAATCTAC)?source=Homo sapiens (human)?to=49?from=0?snippet=full_search?drilldown=source?get=accession,version,gi,length,symbol,synonym,geneid,division,source,definition&format=json
0.425 | 0.006 | cgi_end;

GGRNA ver.2 by @meso_cacase at DBCLS
This page is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

If you use GGRNA in your work, please cite:
Naito Y, Bono H. (2012)
GGRNA: an ultrafast, transcript-oriented search engine for genes and transcripts.
Nucleic Acids Res., 40, W592-W596. [Full Text]